CÔNG NGHỆ GENTLE

28/08/2018 10:23:32

Công Nghệ Gentle+, một trong những cải tiến quan trọng của máy đo huyết áp Microlife thế hệ thứ 3 (3rd Generation), mang lại trải nghiệm đo huyết áp thoải mái, dễ chịu, nhanh hơn và chính xác hơn. 

Sản phẩm tích hợp công nghệ Gentle+:

- BP A6 Basic

- BP A3 Basic

- BP A2 Basic

- BP A1 Basic

- BP A1 Easy